децата и дисциплината

Родителите не бива да се удрят. Децата не бива да се удрят ♥ Хаим ГИНЪТ
Родителите не бива да се удрят. Децата не бива да се удрят ♥ Хаим ГИНЪТ