Дева - тълкуванието на Ваклуш ТОЛЕВ

ДЕВИТЕ могат мъдро да управляват. Това е един от най-живителните като израз и дълбоко родителен за човечеството знак
ДЕВИТЕ могат мъдро да управляват. Това е един от най-живителните като израз и дълбоко родителен за човечеството знак