Дейвид Хюм

И най-живата мисъл отстъпва пред най-слабото чувство ~ Дейвид ХЮМ
И най-живата мисъл отстъпва пред най-слабото чувство ~ Дейвид ХЮМ