Дейвид Игълман

Всяко създание възприема свой собствен отрязък от действителността ~ Дейвид ИГЪЛМАН
Всяко създание възприема свой собствен отрязък от действителността ~ Дейвид ИГЪЛМАН