Диамантената сутра

Желанието поставя условие за своето щастие ~ ОШО
Желанието поставя условие за своето щастие ~ ОШО