Дилън Томас

В себе си държа един звяр, един ангел и един луд ~ Дилън Томас
В себе си държа един звяр, един ангел и един луд ~ Дилън Томас