Дима Зицер

Оценката е не просто вредна - тя развращава личността, убива любопитството, води до конфликти и комплекси ~ Дима ЗИЦЕР
Оценката е не просто вредна - тя развращава личността, убива любопитството, води до конфликти и комплекси ~ Дима ЗИЦЕР