Димо Райков

Колкото си по-прост, толкова си по-нагоре в йерархията на държавата. Срам! ♥ Писателят Димо РАЙКОВ
Колкото си по-прост, толкова си по-нагоре в йерархията на държавата. Срам! ♥ Писателят Димо РАЙКОВ