Дмитрий НАГИЕВ

Защо искате нещо от жените, когато самите вие нищо не можете да дадете на любимите си? | Дмитрий НАГИЕВ
Защо искате нещо от жените, когато самите вие нищо не можете да дадете на любимите си? | Дмитрий НАГИЕВ