добрия човек

Доброто не винаги привлича онези, които са ни нужни | За хората и гълъбите
Доброто не винаги привлича онези, които са ни нужни | За хората и гълъбите