Драски и шарки. Очерки из столичния живот

Нам едно трябва: служба, служба, служба! Да смучем, да смучем, да смучем! | Иван ВАЗОВ
Нам едно трябва: служба, служба, служба! Да смучем, да смучем, да смучем! | Иван ВАЗОВ