Дрю БАРИМОР

Изборите, които другите правят, не трябва да чертаят твоя път ~ Дрю БАРИМОР
Изборите, които другите правят, не трябва да чертаят твоя път ~ Дрю БАРИМОР