духовното значение на сърцето

Не пишете в чистите страници на вашето сърце чужди думи
Не пишете в чистите страници на вашето сърце чужди думи