Двете царства

В корените е истината, там долу, откъдето тръгваме ние нагоре - към светлото! ♥ Петя ДУБАРОВА
В корените е истината, там долу, откъдето тръгваме ние нагоре - към светлото! ♥ Петя ДУБАРОВА