Джеймс БОРГ

Контролирай ума си, за да не те контролира той ~ Джеймс БОРГ
Контролирай ума си, за да не те контролира той ~ Джеймс БОРГ