Джо Ерман

Най-страшните думи за едно момче – „Бъди мъж!”
Най-страшните думи за едно момче – „Бъди мъж!”