Джоан Колинс

Съчувствието се получава даром, завистта трябва да се заслужи
Съчувствието се получава даром, завистта трябва да се заслужи