Джон Максуел

Не губите нищо, когато свещта ви дава светлина и на другия ~ Джон МАКСУЕЛ
Не губите нищо, когато свещта ви дава светлина и на другия ~ Джон МАКСУЕЛ