Джон У. Шлатър

Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно ~ Джон У. Шлатър
Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно ~ Джон У. Шлатър