Джордано Бруно

Единният и безкрайният Творец е абсолютно съвършен в простотата си и сам по себе си ╫ Джордано БРУНО
Единният и безкрайният Творец е абсолютно съвършен в простотата си и сам по себе си ╫ Джордано БРУНО