ДЖУАН-ДЗЪ

Успех се нарича щастието да осъзнаваш себе си като цял и невредим ~ ДЖУАН-ДЗЪ
Успех се нарича щастието да осъзнаваш себе си като цял и невредим ~ ДЖУАН-ДЗЪ