Изумителната история на един изоставен парижки апартамент