Единайсетте народни повели

Помни, че път се проправя с ходене! ~ Единайсетте народни повели
Помни, че път се проправя с ходене! ~ Единайсетте народни повели