Едуард Асадов

До много хора можеш да си легнеш, до малко искаш сутрин да се будиш...
До много хора можеш да си легнеш, до малко искаш сутрин да се будиш...