Edward S. CURTIS

Гордите индианци ~ Впечатляващи портрети на Edward S. CURTIS от началото на 20 век
Гордите индианци ~ Впечатляващи портрети на Edward S. CURTIS от началото на 20 век