Екхарт Толе за родителството

„Детето ми не трябва да страда“. Точно тази мисъл е коренът на страданието ~ Екхарт ТОЛЕ
„Детето ми не трябва да страда“. Точно тази мисъл е коренът на страданието ~ Екхарт ТОЛЕ