Ела Уилър УИЛКОКС

Говори за щастие. Говори за вяра. Говори за здраве. Бог ще чуе твоите думи и ще ги превърне в истина ~ Ела Уилър УИЛКОКС
Говори за щастие. Говори за вяра. Говори за здраве. Бог ще чуе твоите думи и ще ги превърне в истина ~ Ела Уилър УИЛКОКС