Елдар Ахадов

♥ Човек търси любовта, понеже без нея за него няма щастие…
♥ Човек търси любовта, понеже без нея за него няма щастие…