Елиас КАНЕТИ за мъжелюбецът

Мъжелюбецът умее да живее сам и да не споделя нищо с никого ♥ Елиас КАНЕТИ
Мъжелюбецът умее да живее сам и да не споделя нищо с никого ♥ Елиас КАНЕТИ