Ема ТОМПСЪН

Когато животът стане труден, трябва да бъдеш „герой” ~ Ема ТОМПСЪН
Когато животът стане труден, трябва да бъдеш „герой” ~ Ема ТОМПСЪН