емоционални връзки

Майчината обич се приема за най-свята от всички емоционални връзки ♥ Ерих ФРОМ
Майчината обич се приема за най-свята от всички емоционални връзки ♥ Ерих ФРОМ