Ерих ФРОМ за радостта

Радостта е онова чувство, което изживяваме, преследвайки целта да останем верни на себе си ~ Ерих ФРОМ
Радостта е онова чувство, което изживяваме, преследвайки целта да останем верни на себе си ~ Ерих ФРОМ