Есе за взаимното разбиране

Българите никога не разговарят един със друг, а винаги един на друг | Георги МАРКОВ
Българите никога не разговарят един със друг, а винаги един на друг | Георги МАРКОВ