Есета върху мисли изказани от Учителя Беинса Дуно

♥ Страданията са валутата, с която се изплащат дълговете и подписаните полици на греха
♥ Страданията са валутата, с която се изплащат дълговете и подписаните полици на греха