Евгений ЕВТУШЕНКО

Поезията е отмъстителна жена - не прощава лъжата ~ Евгений ЕВТУШЕНКО
Поезията е отмъстителна жена - не прощава лъжата ~ Евгений ЕВТУШЕНКО