Еврейски пословици и поговорки

Господи, помогни ми да се изправя - да падна, мога и сам ~ Мъдростта на еврейския народ
Господи, помогни ми да се изправя - да падна, мога и сам ~ Мъдростта на еврейския народ