Фаина Раневская

Самотата е най-големият страх на хората, независимо дали го осъзнават или не
Самотата е най-големият страх на хората, независимо дали го осъзнават или не