Философията и демонът

Джеръм К. Джеръм ~ Никак не ме тревожи стогодишния ми юбилей. Тревожи ме предстоящото плащане на сметките
Джеръм К. Джеръм ~ Никак не ме тревожи стогодишния ми юбилей. Тревожи ме предстоящото плащане на сметките