философската школа на питагорейците

Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения | ПИТАГОР
Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения | ПИТАГОР