Франкенщайн

Нищо не е толкова болезнено за човешкия ум, колкото голямата и внезапна промяна ~ Мери ШЕЛИ
Нищо не е толкова болезнено за човешкия ум, колкото голямата и внезапна промяна ~ Мери ШЕЛИ