Фредерик БЮХНЕР

Любовта, потвърдена на сватбата, не е просто състояние на сърцето, а дело на волята ~ Фредерик БЮХНЕР
Любовта, потвърдена на сватбата, не е просто състояние на сърцето, а дело на волята ~ Фредерик БЮХНЕР