Галилео Галилей

Трите най-големи удара върху самочувствието на човечеството, нанесени от науката
Трите най-големи удара върху самочувствието на човечеството, нанесени от науката