Гърция

Светият кръст ╫ В очакване, на остров Серифос
Светият кръст ╫ В очакване, на остров Серифос