Генадий Малкин

Не спорете с глупак - той е по-добре подготвен | Генадий МАЛКИН
Не спорете с глупак - той е по-добре подготвен | Генадий МАЛКИН