Георги Константинов

Гвоздеите ги няма, но дупките са останали ♥ Георги КОНСТАНТИНОВ
Гвоздеите ги няма, но дупките са останали ♥ Георги КОНСТАНТИНОВ