Героите са между нас

ЗАЩО? ~ Михаил Лъкатник
ЗАЩО? ~ Михаил Лъкатник