глезенето на децата

Убиваме децата си и го наричаме „любов“
Убиваме децата си и го наричаме „любов“