Глобални перспективи

Днес растем равнодушни и не се нуждаем един от друг ♥ Михаел ЛАЙТМАН
Днес растем равнодушни и не се нуждаем един от друг ♥ Михаел ЛАЙТМАН