големите в тениса

Да не чувам подвиквания, изпуснати монети и покашляния! Не ви ща аплодисментите! ~ Джон МАКЕНРОУ
Да не чувам подвиквания, изпуснати монети и покашляния! Не ви ща аплодисментите! ~ Джон МАКЕНРОУ