Голям гальовник

Щастието е известно най-вече със своята липса ~ РОМЕН ГАРИ
Щастието е известно най-вече със своята липса ~ РОМЕН ГАРИ